Kpss Puan Türleri, Puan İçeriği ve Detaylı Kurum Listesi Açıklam

Kpss Puan Türleri, Puan İçeriği ve Detaylı Kurum Listesi Açıklamaları

 

PUAN TÜRÜ

KURUM

PUAN İÇERİĞİ

KPSSP1

 

 

KPSSP2

 

 

KPSSP3

LİSANS MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTİRMELERİNDE (ÖSYM YERLEŞTİRMESİ) KULLANDIĞI PUAN

 

KPSSP4

DPT TCMB Uzman Yardımcısı , TCMB Denetçi Yardımcısı

GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1

KPSSP5

Çal. ve Sos. Güv. Eğitim Uz. Yrd. , Kamu ihale Uzman Yrd , Rekabet Uzman Yardımcısı

GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2

KPSSP6

Denizcilik Müs. Denizcilik Uz.Yrd. ,  SPK Uzman Hukukçu Yardımcısı , SPK Uzman Yardımcısı , EPDK Enerji Uzman Yrd (Mühendis)

GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4

KPSSP7

 

 

KPSSP8

Kül. ve Tur. Bk. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. (Mimar, Müh vs.) , Kül. ve Tur. Bk. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. (Mimar, Müh vs.) , Kül. ve Tur. Bk. Kültür ve Turizm Uz. Yrd. Tar ve Köy İş. Bak Müf. Yard.

GY:0,4, GK:D,4, YD:0,2

KPSSP9

 

 

KPSSP11

 

 

KPSSP12

Sağlık Bak. Müfettiş Yardımcısı (Teknik)

GY:0,45, GK:0,3, HU:0,15, YD:0,1

KPSSP13

 

 

KPSSP14

 

 

KPSSP15

 

 

KPSSP16

 

 

KPSSP17

AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Mühendis) , Hazine Uzm.Yrd. (Mühendis) (7 kişi)

GY:0,3, GK:0,2, İK:0,2, YD:0,3

KPSSP18

Hazine Uzman Yardımcısı (Ulus. Tic.)

G Y.0,15, GK:0,1, İK:0,45, YD:0,3

KPSSP19

 

 

KPSSP20

 

 

KPSSP21

AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Hukuk) , Hazine Uz. Yrd. (Hukuk) , Bayındırlık ve İskan B. Müf.Yrd. (Hukuk)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3

KPSSP22

AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (İktisat) , Hazine Uzm.Yrd. (İktisat)

GY:0,1, GK:0,1, İK:0,5, YD:0,3

KPSSP23

AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (İşletme) , Hazine Uzm.Yrd. (İşletme)

GY:0,1, GK:0,1, İŞ:0,5, YD:0,3

KPSSP24

AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Maliye) , Hazine Uzm.Yrd. (Maliye) , TBMM Uzman Yardımcısı

GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3

KPSSP25

Hazine Uzm.Yrd. (İstatistik) , SSK Sigorta Uzman Yardımcısı (Aktüerya)

GY.0,1, GK:0,1, İA:0,5, YD:0,3

KPSSP26

 

 

KPSSP27

 

 

KPSSP28

 

 

KPSSP29

 

 

KPSSP30

AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Kamu Yön) , Hazine Uzm.Yrd. (Kamu Yön)

GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1, YD:0,3

KPSSP31

İçişleri APK Uzman Yardımcısı , İçişleri İl Planlama Uzman Yrd. , TBMM Uzman Yardımıcısı

GY:0,2, GK:0,2, IK:0,2, lA:0,1, KY:0,2, MA:0,1

KPSSP32

 

 

KPSSP33

 

 

KPSSP34

DİE Uz.Yrd. (Teknik) , Hazine Uz. Yrd (Sigortacılık/Aktüerya) , TBMM Uzman Yardımıcısı

GY:0,15, GK:0,1, İK:0,2, EK:0,15, İA:0,3, YD:0,1

KPSSP35

Bağ-Kur Denetmen Yardımcısı , Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yard.  , TBMM Uzman Yardımıcısı

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,2

KPSSP36

AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Uluslar) , Dışişleri Aday Meslek Memuru Sağlık Bk. AB Uzman Yard

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,05, İK:0,05, Uİ:0,1, YD:0,6

KPSSP37

Kaymakam Adayı , TBMM Uzman Yardımcısı

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,2, KY:0,4, MA:0,1

KPSSP38

 

 

KPSSP39

 

 

KPSSP40

Stajyer Hazine Kontrolörü , Maliye Müfettiş Yardımcısı

GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1

KPSSP41

 

 

KPSSP42

Devlet Malları Uzman Yardımcısı , Milli Emlak Denetmen Yardımcısı , Milli Emlak Uzman Yardımcısı

GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP43

Muhasebat Muhasebe Uzman Yard. , Muhasebat Muhasebe Denetmen Yard. , Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı

GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1,İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP44

Gümrük Müfettiş Yrd. , Gümrük Uz. Yrd. , Stajyer Gümrük Kontrolörü

GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP45

 

 

KPSSP46

 

 

KPSSP47

Devlet Personel Uz.Yrd. , TBMM Uzman Yardımcısı

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, KY:0,2, MA:0,1, YD:0,1

KPSSP48

TBMM Uzman Yardımcısı

GY.0,1, GK:0,1, ÇE:0,2, HU:0,2, İK:0,1, KY:0,15, Uİ:0,15

KPSSP49

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı , Gelir Uzman Yardımcısı , Vergi Denetmen Yardımcısı

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP50

 

 

KPSSP51

San ve Tic Bak. Müf. Yrd. , San ve Tic Bak. Teşk. Stajyer Kont.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP52

 

 

KPSSP53

Kül. ve Tur. Bk. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stajyer , Kont. Kül. ve Tur. Bk. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer , Kont. Kül. ve Tur. Bk. Kültür ve Turizm Uz. Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, IK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,2

KPSSP54

Hesap Uzman Yardımcısı

GY:0,3, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP55

 

 

KPSSP56

Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı , TBMM Uzman Yardımcısı

GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, İA:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP57

Stajyer Gelirler Kontrolörü

GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,15, İŞ:0,1, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP58

DİE Uz.Yrd. Hazine Uzm.Yrd. (ÇEEİ)

GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, İK:0,2, İA:0,1, İŞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1

KPSSP59

 

 

KPSSP60

 

 

KPSSP61

 

 

KPSSP62

Kamu ihale Uzman Yardımcısı

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,3, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP63

SSK Sigorta Uz.Yrd. (Finansman Alanında)

GY:0,1, GK:0,1 HU:0,1, İK:0,1, |Ş:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,3

KPSSP64

San. ve Tic. Bk. AB Uzm. Yard.

GY:0,2, GK:0,2, HU:0,05, İK:0,05, !A:0,05, İŞ:0,05, KY:0,05, Uİ:0,05, YD:0,3

KPSSP65

 

 

KPSSP66

 

 

KPSSP67

Sağlık Bak. Müfettiş Yardımcısı (İdari)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1 YD:0,1

KPSSP68

Dışişleri Aday idari Memur

GY:0,35, GK:0,35, YD:0,3

KPSSP69

Dışişleri Haberleşme Teknik P.

GY:0,4, GK:0,25, İA:0,15, YD:0,2

KPSSP70

Bayındırlık ve İskan B. Müf.Yrd. (Mühendis)

GY:0,4, GK:0,3, YD:0,3

KPSSP71

 

 

KPSSP72

MASAK Uzman Yardımcısı

GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP73

 

 

KPSSP74

 

 

KPSSP75

 

 

KPSSP76

Hazine M. Sigorta Denetleme Uz. Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP77

Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)

GY:0,15, GK:0,15, HU:0,15, İK:0,15, İŞ:0,15, MU:0,1, YD:0,15

KPSSP78

Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)

GY:0,4, GK:0,35, lA:0,1, YD:0,15

KPSSP79

 

 

KPSSP80

 

 

KPSSP81

 

 

KPSSP82

 

 

KPSSP83

 

 

KPSSP84

 

 

KPSSP85

 

 

KPSSP86

 

 

KPSSP87

 

 

KPSSP88

Hazine Uzman Yardımcısı (Ulus. İliş.) , Sağlık Bk. AB Uzman Yard

GY.0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, Uİ:0,1, YD:0,4

KPSSP89

Çal. Sos. G.B. Müfettiş Yrd. , Tar ve Köy İş. Bak Kont. Yrd.

GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP90

 

 

KPSSP91

 

 

KPSSP92

Hazine Uzm.Yrd. (Matematik) , Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri) , APK Maliye Uzman Yardımcısı

GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, İK:0,15, lA:0,15, YD:0,3

KPSSP93

ÖN LİSANS MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTİRMELERİNDE (ÖSYM YERLEŞTİRMESİ) KULLANDIĞI PUAN

 

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTİRMELERİNDE (ÖSYM YERLEŞTİRMESİ) KULLANDIĞI PUAN

 

KPSSP95

Başbakanlık Uz.Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,1, |Ş:0,1,KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,15

KPSSP96

DT Müs. Dış Ticarette Standardidasyon Denetmen Yrd.

GY:0,35, GK:0,35, İŞ:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP97

Başbakanlık Uz.Yrd. (Hukuk Ağırlıklı Puan) , TBMM Uzman Yardımcısı

GY:0,15, GK:0,15, HU:0,5, İK:0,1, KY:0,1

KPSSP98

TBMM Uzman Yardımcısı

GY:0,15, GK:0,15, İK:0,5, İŞ:0,1, MU:0,1

KPSSP99

 

 

KPSSP100

Stajyer Dış Tic. Kont. (Hukuk Ağırlıklı Puan)

GY:0,1, GKfl.-if HU:0,5, İK:0,1, KY:0,1,MU:0,1

KPSSP101

 

 

KPSSP102

 

 

KPSSP103

EPDK Enerji Uzman Yrd (Hukuk)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,6, YD:0,2

KPSSP104

EPDK Enerji Uzman Yrd

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, İŞ:0,15, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP105

 

 

KPSSP106

Maliye Bk. AB Uzman Yard

GY:0,4, GK:0,1, YD:0,5

KPSSP107

 

 

KPSSP108

Dış Ticaret Uz.Yrd.

GY:0,2, GK:0,2, YD:0,6

KPSSP109

 

 

KPSSP110

 

 

KPSSP111

 

 

KPSSP112

TBMM Uzman Yardımcısı

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, ÇE:0,1, KY:0,1, Ui:0,2

KPSSP113

 

 

KPSSP114

 

 

KPSSP115

ÇSGB Çalışma Uz. Yrd.

GY:0,1, GK:0,1 ÇE:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İA:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,1

KPSSP116

Çal. ve Sos. Güv. Eğitim Uz. Yrd.

GY:0,1,GK:0,1,HU:0,2,İK:0,2, İŞ:0,2, YD:0,2

KPSSP117

Tar. ve Köy İş. Bak. Müf. Yard.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, Ui:0,1, YD:0,1

KPSSP118

Özelleştirme İdaresi Bşk Uzman , SSK Sigorta Müfettiş Yardımcısı

GY:0,15, GK:0,1 HU:0.2, İK:0,1, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP119

TCMB Araştırmacı

GY:0,6, GK:0,1, İK:0,3

KPSSP120

San. ve Tic. Bak. İç Ticaret Stajyer Kont.

GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, KY:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1


GY: Genel Yetenek
GK: Genel Kültür
YD: Yabancı Dil

HU: Hukuk
İK: İktisat
İŞ: İşletme
MA: Maliye
MU: Muhasebe 

Uİ: Uluslararası İlişkiler
EK: Ekonometri
ÇE:
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İA: İstatistik
KY: Kamu Yönetimi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !